มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-200300-3 , 091-047-1906
โทรสาร : 0-7442-5467
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000587261

Hatyai University
125/502 Polpichai Rd. Hatyai Songkhla, Thailand 90110
TEL : 074-200300-3 , 091-047-1906
FAX : 0-7442-5467