1. คนที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  หรือเจ้าของธุรกิจ
  2. คนที่มีไอเดียแปลกใหม่ในเชิงธุรกิจ ชอบคิดและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ
  3. ทายาทธุรกิจที่ต้องสานต่อธุรกิจของครอบครัว
  4. คนที่ชอบค้นหาความท้าทายใหม่ๆในเชิงธุรกิจ
  5. คนที่ชอบเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ
  6. คนที่สนใจที่จะสร้างอนาคตของตัวเองโดยใช้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนชีวิต