การให้บริการและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา และบุคลากร ในด้านการออกกำลังกาย ตลอดจนด้านสถานที่และอุปกรณ์ ในการออกกำลังกาย เช่น อาคารศูนย์กีฬา ฯ ห้องฟิตเนส ห้องสควอซ และอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานกีฬา ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา
TEL : 074-200367
http://sdc.hu.ac.th/Sport.html
https://www.facebook.com/sportshu