มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 222 ถนนพลพิชัย – บ้านพรุ ตำบลคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-200300-3 , 091-047-1906
โทรสาร : 0-7442-5467
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000587261

Hatyai University
222, Polpichai-Ban Phru Road, Kho Hong Sub-district, Hatyai Songkhla, Thailand 90110
TEL : 074-200300-3 , 091-047-1906
FAX : 0-7442-5467